تبلیغات
یکی تنها در این دنیا ز دلتنگی فغان دارد ... نمی گوید که در سینه غم عالم نهان دارد همدم تنهایی - پدر روزت مبارک...
پدر روزت مبارک... ... عمومی ,
پدر ای توی كه با نام خود در وجود نگینهای زندگیت نیروی فوق العاده می بخشی.و می توانی پشتیبانی گرانبها برای كودكان یتیم باشی.
تویی كه با تلفظ نام تو و حس كردن وجودت گرمای خاصی در دلها پرورانده می شود و قلبها قوت می گیرند .
توی كه با تمام مهربانی مرا در دل خود جای دادی و در پناهگاهت را برویم گشودی و مانند سروی بلند سایه خود را بر سرم افكندی.
پدر!اقیانوسی هستی پر طلاتم و خوروشان كه هیچ گاه مرا در گرداب و زیر موجهای عظیم الارتفاعت غرق نمیكنی.
و همیشه كشتی طلای ارزوهایم را با مهربانی بی انتهایت به ساحل دوستی می رسانی.
نام پر ابهتت را بر كوها بر در یاها  بر دشتها نوشتم تا بتوانم با تكرار نام تو خود را از شرمندگی در قبال زحماتت رها كنم
از سحرگاه تا هنگامی كه اسمان روسری كهنه خود را بر سر كند در انتظار بازگشتت ثانیه ها را می شمارم.
پدر!نام و هستیت را در اعماق قلبم جای دادم.و باید اعتراف كنم كه با وجود تو زندگی را اغاز كردم و با تو زندگی را ادامه میدهم و بدون تو می میرم.
نام و یاد ماندنی تورا در قلبم پایدار و جاودانه نگاه میدارم.عاشق حقیقی تو در تمام مراحل زندگی هستم.روزت مبارک...

2نوشته شده در پنجشنبه 27 مرداد 1384 ساعت 07:08 ق.ظ توسط paria   نظر شما ()

صفحات :