تبلیغات
یکی تنها در این دنیا ز دلتنگی فغان دارد ... نمی گوید که در سینه غم عالم نهان دارد همدم تنهایی - Forget me
Forget me ... شعر ,

 

Forget me never

هیچگاه فراموشم مكن

If I should go, forget me never

اگر كه مجبور به رفتن هستم پس هیچگاه فراموشم نكن

Please say that you'll remember me

لطفا بگو كه همیشه مرا به خاطر خواهی داشت

I pray the dreams we share together

من دعا می كنم رویاهایی كه با یكدیگر داشتیم

Will shine on in your memory

همواره در ذهنت چون نوری باقی بماند

Each time a star falls out of heaven

هرگاه ستاره ای از بهشت بیرون بیفتد

It leaves the sky a deeper blue

آسمان آبی را برای همیشه ترك می كند

So if we part, forget me never

اما اگر ما باید از یكدیگر جدا شویم هیچ گاه فراموشم مكن

And don't forget my love for you

و هیچ گاه عشقم نسبت به ترا از خاطر نبر

And don't forget my love for you

و هیچ گاه عشقم نسبت به ترا از خاطر نبر.


2نوشته شده در پنجشنبه 13 مرداد 1384 ساعت 08:08 ق.ظ توسط paria   نظر شما ()

صفحات :